Varbergs bästa båtklubb


Om oss

VBK bildades 1957 av engrupp båtentusiaster och har idag drygt 300 medlemmar med intresse för båtliv och allt annat runt omkring.

Klubbens ambition är att årligen inbjuda medlemmarna till aktiviteter såsom kurser, seminarier och andra trevliga aktiviteter och två gånger om året samlas vi till års- respektive höstmöte. Inbjudan/kallelse annonseras på vår hemsida och via anslagstavla vid båtklubben.

För dig som är intresserad av vinterförvaring av båt så äger klubben egen anläggning till vilken man kan ställa sig i kö mot en mindre avgift. Omsättningen på dessa platser är av förklarliga skäl låg, men genom att stå i kön ökar naturligtvis sannolikheten att erhålla plats för vinterförvaring inom klubbens område på Getterön.

Ett medlemskap är också nyckeln till att erhålla båtplats i Getteröns småbåtshamn. Sådan plats ansöker du om via hamnens kansli.

Genom ditt medlemskap blir du också ansluten till Båtunionen och får bl.a. deras tidskrift om Båtliv och andra erbjudanden.