Varbergs bästa båtklubb


FAQ

Hur blir jag medlem i Varbergs Båtklubb (VBK)?

 • Medlem blir du genom att anmäla ditt intresse via klubbens hemsida under fliken "Bli medlem".
 • Medlem blir du också i samband med att du tecknar en båtplats i Getteröns Småbåtshamn (GSH)
  där du kan välja VBK (eller VSS) som din hemmaklubb. Detta är obligatoriskt för
  att du skall kunna teckna en plats på GSH

—————

Vad kostar det att vara medlem?

 • Årsavgiften är 400 kr/år och vill du stå med i klubbens kölista för vinterförvaring tillkommer 50 kr/år

—————

Hur ofta träffas klubbens medlemmar?

 • Två gånger om året kallas alla medlemmar till antingen årsmötet i mars eller
  höstmötet i oktober. Däremellan har vi två klubbdagar där det städas och fixas
  på klubbens anläggning.
 • Klubben ordnar aktiviteter som kurser, info och resor.   
 • Då klubben har ca 50-talet båtar stående för vinterförvaring finns det i regel några
  medlemmar på plats nästan varje dag på "landsäsong". Helgerna är naturligtvis
  mest frekventerat.

—————

Vilka regler tillämpar klubben?

 • När du blivit medlem kan du via hemsidan begära inloggning och därmed får access till klubbens all information där återfinns också styrelsen protokoll, mm.

—————

Hur får jag information från klubben?

 • I början av året kommer årets enda postförsändelse vilken innehåller årsfaktura och på den framgår också viktiga datum under året. För er som valt att lämna email adress ( vilket vi hoppas alla gör) kommer årsfakturan via email. All övrig information läggs upp på klubbens hemsida och anslås också vid klubbens lokaler på Getterön.

—————

Hur lång tid tar det för klubben att erbjuda vinterplats inom klubbens område?

 • Klubben har en kölista dit du anmäler ditt intresse. Från listan tilldelas platser i turordning.
 • Tiden beror helt på i vilken takt befintliga nyttjare lämna eller avslutar sin plats. Just nu omsätts några enstaka platser om året.

—————

Villkor för att erhålla båtförvaring hos VBK?

 • Att du betalat in den deposition som tillämpas för aktuell plats.
 • Minikravet är att du redan har en sjöduglig båt och sjösätter varje år. De båtplatser som erbjuds kopplas till storlek på din båt och den kölista som klubben har. Generellt tillämpas minimilängder 6 och 7 meter beroende på enskilt skjul men det finns också möjlighet för mindre båtar såväl inomhus som utomhus på klubbens inhägnade område. 
 • Att du signerar och accepterar de av klubbens beslutade nyttjanderegler för vinterplats.
 • Det finns en s.k. Skjulkommitté som handlägger dessa ärenden och styrelsen för VBK har vetorätt i besluten.

—————

Får jag några rabatter som medlem i klubben?

 • Nej klubben arbetar inte med rabattavtal men däremot förekommer priserbjudanden som är kopplat till olika samarbetspartners.
 • I ditt medlemskap ingår också att du blir medlem i Båtunionen vilket innebär att du får deras mycket uppskattade båttidning som automatisk prenumerant.
 • De aktiviteter som klubben själva arrangerar sker alltid till självkostnadspris och många gånger helt kostnadsfritt.

—————

Om jag vill avsluta mitt medlemskap hur går det till?

 • Oberoende av orsak till varför du vill avsluta ditt medlemskap så är det bara att sända ett email till klubbens kontaktpersoner vilka återfinns på klubbens hemsida under fliken "kontakta oss".
 • Om din årsavgift inte betalas in så avregistreras du som medlem automatiskt.

—————

Kan jag få hjälp att förflytta min båt inom närområdet på Getterön?

VBK har en egen lastmaskin för hjälp till medlemmar.

Läs under denna länk

—————

Vart går mina pengar jag betalar i medlemsavgift 2019(350:-)

256 betalande medlemmar 2019

Medlemsskap i Västkustens Båtförbund      82:-

El och värme i klubbstugan                       95:-

Försäkring klubbstuga                              30:-

Bryggan på Skrivareklippan                      17:- 

Fastighetsarrende (22250:-)                                   

(den del som omfattar klubblokalen 1/3)   28:-

IT och Getteröns Fiber                              23:-

Porto och kuvert                                      11:-

Getteröns vägförening                              19:-

Förbrukningsmateriel kontor                     13:-

Bankkostnader                                         5:-

Hogia redovisningssystem                         6:-

Fika års och höstmöte                               7:-

Summa                                                336:-

Återstår för underhåll av klubbstuga          14:-

—————