Varbergs bästa båtklubb


Kursutvärdering Förarbevis hösten 2019

Välj 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra vid värderingssvar. Utvärderingen är helt anonym