Varbergs bästa båtklubb


Utvärdering av aktiviteter i VBK regi

Välj 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra vid värderingssvar. Utvärderingen är helt anonym